Om sitet

Denne hjemmeside samler en del af de kommunikationsværktøjer som hospitalsansatte landet over har afprøvet. Hvis du mangler inspiration til hvordan du kan forbedre kommunikation med patienter og pårørende, kan du derfor søge inspiration blandt værktøjerne her på siden. Eller du kan læse om noget af forskningen på området. Du kan altså få en idé om hvad der virker bedst - inden I afprøver et værktøj. Tanken er at vi skal udnytte hinandens erfaringer bedre.

Siden er dels et forsøg på at samle den viden og erfaring der er på landets hospitaler, dels et overblik over forskning på området.

I 2014 lavede Region Midtjylland en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelinger på landets hospitaler. Værktøjerne her på siden er enten beskrevet i svarene i undersøgelsen, eller de er lagt på efterfølgende af ansatte på de offentlige hospitaler og i psykiatrien. Læs om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

Værktøjerne er altså ikke sanktioneret af forskere, men hvis der er målt på effekten, fremgår det af det enkelte værktøj. I nogle tilfælde er der målt på effekten som en del af et forskningsprojekt.

Siden er blevet til på initiativ fra Region Midtjylland, men værktøjerne på siden kommer fra alle 5 regioner.

Hvem kan dele viden

Siden indeholder udelukkende erfaringer og gratis værktøjer fra non-profit organisationer og primært fra regionerne. Hvis fx en afdeling eller et hospital har fået udviklet et værktøj af en privat leverandør, kan afdelingen/hospitalet dog dele sin erfaring med andre her på siden. Siden kan ikke bruges til at annoncere for produkter og for private leverandører.

Apps

Overvej at fortælle patienten at ved brug af apps skal man være opmærksom på at der kan være adgang til fortrolige oplysninger, fx hvis man vælger at app'en skal gemme loginoplysninger.