Formålet med dialogstøtteværktøjet er at samtaler med patienten kommer til at handle om det der fylder for patienten og ikke hvad vi mener, er vigtigt.

Projektforløb med 5 mødegange, hvor praksissygeplejersker og tidligere indlagte patienter sammen udviklede et dialogstøtteredskab, ved hjælp af brugerinddragelsesmetoder.

Gode råd

Det er fordrende for implementeringen, at en del af plejepersonalet har været med i udvikling og afprøvning, samt at afsnittet patienter har fået mulighed for at fortælle personalet, hvilke overvejelser de har i kommunikationen med personalet.

Effekt

To fokusgruppeinterview med patienter som har brugt dialogstøtteredskabet.

Vi tilbyder nu strukturerede udskrivelsessamtaler med brug af dialogstøtteredskabet.

Patienterne oplever med brug af dialogstøtteredskabet og udskrivelsessamtalen at føle sig mere set og hørt, og at de selv er med til at strukturere samtalens indhold. Sygeplejerskerne oplever ikke at informationen bliver pr. automatik længere. Om det er dialogstøtteredskabet eller en ændret tilgang hos sygeplejerskerne er uvist, men redskabet er måske den hjælp der skal til at ændre sin tilgang.

Kontaktperson

Trine Schier Morsing
Sygeplejerske med Specialistfunktion
Kardiologisk Afdeling B71
Roskilde Sygehus
Tlf: 4732 2330
Tsmo@Regionsjaelland.Dk

Hent materiale

Dialogstøtteredskab.Pptx

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Kardiologisk Sengeafsnit B71, Roskilde Sygehus, 2013

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover