Formålet med værktøjet er at sikre kvalitetudvikling og brugerinddragelse i afsnittet.

På baggrund af brugerdialog med patienter/pårørende og plejepersonalet har vi forbedret smertebehandlingen for en bestemt patientgruppe. Det blev synligt og italesat via dialogen, da patienterne gav udtryk for et generelt behov. Og personalet reagerede og handlede på det i fællesskab.

Konkret anvendte jeg metoden ”brugerdialog” som led i udviklingen af et patientforløb. Jeg havde besøg af 6 postoperative patienter og 2 pårørende,  og på personalesiden var vi narkoselæge, afdelingssygeplejersken, oversygeplejersken, opvågningssygeplejersken og en hjemmesygeplejerske. Jeg havde hjælp af en facilitator fra HR, Regionshospitalet Herning.

Metoden "brugerdialog" indgår som et element i kurset Kon-tiki.

Effekt

Tilbagemeldingerne fra teamet og patienterne viser at metoden "brugerdialog" er utrolig effektiv hvis patienterne/borgerne skal inddrages i hvad vi skal kvalitetsudvikle.

Med fokus på et fælles mål for patienterne, - at alle vil det samme, så kan ting lade sig gøre.

Pleje- og behandlingsteamet (kirurg, anæstesiolog, hjemmesygeplejerske, fysioterapi og opvågningssygeplejerske) var alle glade for den brugerdialog vi havde med patienterne/pårørende.

Brugerne fortalte om deres erfaringer med de ydelser de havde modtaget under deres forløb. Det var de personlige oplevelser der var i fokus.

Vores (teamets) opgave var at lytte til patienterne, og resultaterne var handlingsanvisende.

Jeg har endnu ikke konkluderet på, om patienterne føler færrer smerter postoperativt, på baggrund af den nye smertebehandling. Da vi kun har haft 3 patienter igennem konkrete forløb. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er en forbedring, men jeg/vi har lov at håbe.

Kontaktperson

Bodil Elisabeth Andersen-Møller
Specialeansvarlig Sygeplejerske
Dagkirurgisk Afsnit, Anæstesiologisk Afdeling
Regionshospitalet Herning
Tlf: 7843 3366
Bodil.Andersen-Moeller@Vest.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Dagkirurgisk afsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning, 2013

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover