Dialog er vigtigt når man inddrager patienter. Den gode dialog kræver rum, og at patienter, pårørende og de ansatte er klædt på til den. Og erfaringen fra en række undersøgelser er at dialogen kan gøres bedre ved at bruge understøttende skriftlige eller billedlige medier.

Rapporten angiver konkrete tiltag til patientinddragelse, udvalgt ud fra litteraturen. Tiltagene er udvalgt ud fra de 3 kriterier repræsentativitet, effektmåling og relevans.

I rapporten kan man bl.a. finde beskrivelse af:

  • fotomappe
  • lydoptagelser af konsultation
  • skriftligt referat
  • tjekliste til forberedelse
  • samtale-spil

Dialogstøtteredskaber - konkrete veje til patientinddragelse er skrevet af Martin m.fl. i 2009.

Effekt

Der er målt effekt på nogle af værktøjerne. Se beskrivelsen af det enkelte værktøj i rapporten.

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover