Interventionen skal føre til en kulturændring, så de ansatte bruger feedback til at forbedre patientkommunikationen.

På 4 moduler à 3 timer med en HR-konsulent kommer hvert hold omkring hvordan man bedst giver og modtager kollegial feedback. Afsnittet var delt op i 6 hold, og holdene består af flere faggrupper og 4-8 deltagere på hvert hold. Interventionen blev indledt med et kickoff-møde for hvert hold.

  1. modul: Afdelingens retningslinjer "Sådan kommunikerer vi"
  2. modul: At give og modtage konstruktiv feedback
  3. modul: At give feedback
  4. modul: Opsamling og hvad skal der til

Der er ca. 2 uger mellem hvert modul, og der var "hjemmeopgaver" mellem hvert modul hvor kursusdeltagerne skulle give feedback. Se drejebog for feedback for at se indhold for hvert enkelt modul.

I forbindelse med modulerne fik deltagerne udleveret en række tekster om feedback:

Interventionen er udviklet i et samarbejde mellem lektor Helle Petersen (RUC) og Koncern HR, Region Midtjylland.

Gode råd

Reflekter over om holdene skal være blandede ift. faggrupper, anciennitet, ledelse mv. Det giver noget helt specielt at høre tingene fra andres synspunkter, og processen kan skydes i gang fra flere ”sider”. På den anden side kan der være nogle som har svært ved at dele deres betragtninger med andre faggrupper.

- Den rigtige løsning kan være forskellig fra sted til sted

Sørg for at alle ved, hvorfor I sætter gang i en feedback-proces. Hvor skal det føre hen? Hvad har I af mål? Hvorfor er det vigtigt?

Insister på hjemmeopgaver!

- Det er kun ved at øve sig, at man bliver god.

Effekt

3 hold har været gennem et forløb om feedback. Der blev evalueret for hvert hold og samlet for alle holdene.

Indsatsen viser at der er 3 overordnede forudsætninger for at en afdeling kan skabe en god kommunikationskultur:

  1. fælles retningslinjer som sikrer at feedback kan tage udgangspunkt i noget fælles, så det ikke bliver personligt
  2. en vedholdende ledelse
  3. mod til både at give og modtage feedback.

 

Læs mere om dette og det efterfølgende arbejde med feedback i afdelingen i artiklen fra Ugeskriftet.dk.

Kontaktperson

Rikke Ellekilde
Specialkonsulent
Koncern Kommunikation
Region Midtjylland
rikke.ellekilde@stab.rm.dk 

Hent materiale

Drejebog for Feedback.pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Intensiv Terapiafsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers, 2015

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover