Omdrejningspunktet i lærings- og mestringsuddannelsen er at styrke menneskers evne til at mestre livet med en kronisk sygdom ved at udvikle kompetencerne hos fagpersonerne, bl.a. ved at inddrage erfaringer fra patienter.

Fagpersoner planlægger, gennemfører og evaluerer forløbet sammen med erfarne patienter – faglig viden og erfaringsviden fra det levede liv med en kronisk sygdom indgår således på lige fod i uddannelsen.

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner og erfarne patienter, som skal planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for mennesker med kroniske lidelser.

På kurset anvendes en sundhedspædagogisk tilgang, der bygger på deltagelse og dialog, der sikrer deltagerne indflydelse på den formidling, holdnings- og erfaringsudveksling, der sker i løbet af uddannelsesforløbet.

Uddannelsen er opdelt i 4 moduler.

  1. Den individuelle afklarende samtale; Samtale, værdier, kompetencer (målgruppe: fagpersoner)
  2. Læring og læreprocesser; Mestring og mestringsprocesser (målgruppe: fagpersoner)
  3. Samarbejde erfaren patient og fagperson; Hverdagsfortællinger; Gruppeprocesser (Målgruppe: fagpersoner og erfarne patienter)
  4. Samarbejdet mellem erfaren patient og fagperson; Planlægning af uddannelsesforløb (Målgruppe: fagpersoner og erfarne patienter)

Læs mere og tilmeld dig.

Målgruppen for kompetenceudviklingsforløbet er fagpersoner fra hospitaler og kommuner i Region Midtjylland som afholder afklarende samtaler og lærings- og mestringsuddannelser målrettet mennesker med kroniske sygdomme.

Mennesker med kroniske sygdomme, der ønsker at bidrage med egne erfaringer fra livet med kronisk sygdom og deltage som erfaren patient i planlægning, gennemførelse og evaluering af lærings- og mestringsuddannelser for mennesker med kroniske sygdomme.

Gode råd

Overvejelser og aftaler om evt. deltagelse for patienter i kompetenceudviklingsforløbet sker i samarbejde med fagpersoner, som har indsigt i lærings- og mestringsuddannelsen samt forventningerne til en erfaren patient.

Kontaktperson

Randi Dahl Kristensen
Uddannelseskonsulent
Koncern HR, Center For Kompetenceudvikling
Region Midtjylland
Tlf: 78410898
Randi.Dahl@Stab.Rm.Dk

Hent materiale

Uddannelsesfolder Lm 2016.Pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Midtjylland, 2009-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover