Formålet med at standardisere patientinformationen i hele regionen er at sikre:

  • Ensartet høj kvalitet på alle enheder i regionen, så patienterne bliver klædt på med samme indhold og mængde af information på tværs af regionens sygehuse
  • Målrettet og relevant information på rette tid
  • Sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne ved udarbejdelse af skriftlig patientinformation, ved at skabe mere effektive arbejdsgange hos personalet, bl.a. ved hjælp af frasebibliotek, print on demand og word-skabeloner

I Region Nordjylland standardiserer vi i et flerårigt projektforløb den skriftlige patientinformation. Vi har udviklet et koncept, der i form og indhold sætter rammerne for den skriftlige patientinformation på tværs af regionens sygehuse. Konceptet dækker dels indkaldelsespakken, beskrivelsen af de ydelser som sygehusets specialer levere, den praktiske information, som findes på afsnittene i form af pjecer og skilte og afsluttende information efter endt behandling.

Udover konceptdelen har regionen opbygget en teknisk platform, hvor informationsmaterialerne bygges i Word skabeloner ved hjælp af standardiserede fraser. Derudover er der lavet et regional dokumentcenter (Sharepoint 2013) hvor alle standardiserede dokumenter styres ifht ejerskab, versionering mv. og herfra eksporteres dokumenter til pdf til brug i fx digital post og på web.

Også det organisatoriske arbejde med patientinformation er strømlinet ud fra standardiseringsprincipper. Det betyder at der er udpeget ensartede roller i de lokale enheder, så det sikres at ansvar for daglig drift, udvikling og redigering foregår ensartet i hele det nordjyske sundhedsvæsen.

Konceptet er udviklet af Koncern Kommunikation i samarbejde med sundhedsprofessionelle fra udvalgte pilotafdelinger.

Konceptet og materialerne har været gennem en række kvalitative test hos udvalgte patientgrupper.

Effekt

Projektet er stadig under implementering, og der er derfor ikke foretaget effektmålinger endnu.

Kontaktperson

Mia Bisgaard Jensen
Kommunikationskonsulent
Koncern Kommunikation
Region Nordjylland
Tlf: 2383 1680
mibij@rn.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Region Nordjylland – alle sygehusenheder, Implementeringsperiode: 2014-2016

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover