Om projektet

Alle patienter med få undtagelser blev spurgt under deres indlæggelse, om de havde pårørende, der ønskede at deltage i videokonsulteret stuegang.

Krav for deltagelse: Pårørende har smartphone, tablet eller PC med internetadgang. Hvis pårørende ønskede at deltage:

  • Aftaltes der et tidspunkt for stuegang (ofte dagen efter)
  • Afdelingens personale tilsendte et link til pårørende per mail
  • Linket aktiverer Cisco jabber appen som pårørende bruger til at ringe op til et virtuelt krypteret møderum
  • Afdelingen ringer op på samme vis fra en tablet på patientens stue

patient og kliniker til videostuegang. En pårørende er med på video

Baggrund og formål

Effekt

Gode råd

Publicerede artikler

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hæmatologisk Afdeling og Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Efteråret 2017-efteråret 2018

Kontakt

Christina Østervang
Klinisk sygeplejespecialist ; Sygeplejerske
Christina.Oestervang.Nielsen@rsyd.dk
Tlf. 2175 7009 
Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital

Karin B. Dieperink
Sygeplejerske, Ph.d, Lektor
Viceinstitutleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets Hospital
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA)
Karin.Dieperink@rsyd.dk
Tlf. 6133 2404

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.
Du kan også ringe på 2021 4259.

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer ca. 3 gange om året

E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover