Sundhedsprofessionelle og bløderpatienter skal have de bedste muligheder for at foretage kvalificerede individuelle valg af behandling.

Løsningen er et sammenhængende koncept for beslutningsstøtte i behandling og egenmestring af bløderpatienter. Konceptet kombinerer nye digitale løsninger, nye arbejdsgange og ny organisering af det kliniske arbejde.

Bløderpatienterne påtager sig i det daglige ansvaret for behandling i hjemmet, for monitorering og for egenomsorg.

Værktøjet støtter bløderne ift. at:

  • lette deres registrering af blødninger og medicinforbrug
  • vælge og gennemføre den rette behandling i den daglige håndtering af sygdommen
  • administrere medicinen optimalt, således at patienten kan mindske risikoen for ledskader med varige mén. 
  • få mere viden og en realistisk opfattelse af fordele og ulemper ved forskellige behandlingsvalg
  • støtte dialogen mellem klinikerne og bløderpatienten, så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde.

Patienterne bruger appen Journl.

Effekt

Mere information

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, 2015-

Kontakt

Lone Hvitfeldt Poulsen
overlæge
Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
lonpouls@rm.dk

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt