Værktøjet skal hjælpe patienten med at træffe den beslutning der er bedst for ham/hende.

Idrætsklinikken har udviklet et beslutningsstøtteværktøj til patienter med korsbåndsskader. Patienterne skal støttes i sammen med lægen at vælge operation eller træning til bedring af korsbåndsskaden. Beslutningsstøtteværktøjet strukturerer den dialog der er med patienten om valg af behandling af korsbåndsskader.

Beslutningsstøtteværktøjet opstiller i et skema konsekvenserne af de to mulige valg.

Patienten deltager forinden i et præoperativt møde i hold. Mødet afholdes af en sygeplejerske.

Beslutningsstøtteværktøjet er udviklet på baggrund af en granskning af hvordan forløbet ser ud fra patientens synspunkt. Det foregik ved hjælp af:

  • Optegning af patientforløbet
  • Feltobservation
  • Fokusgruppeinterviews
  • Brugerdialog
  • Elektronisk spørgeskema

Resultatet af undersøgelsen var at valget mellem operation eller træning fyldte meget for patienterne.

Se beslutningsstøtteværktøj

Effekt

Kontaktperson

Lone Frandsen
Specialeansvarlig Sygeplejerske
Idrætsklinikken
Aarhus Universitetshospital
Tlf: 7846 7460
Lonefran@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Idrætsklinikken, Aarhus Universitetshospital

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt