Formålet med uddannelsen er at deltagerne bliver i stand til at anvende metoder til patient- eller borgerinddragelse og innovation i egen praksis, og at deltagerne danner netværk som kan fastholde og styrke arbejdet med patient-/borgerinddragelse og innovation fremover.

Uddannelsen strækker sig over seks undervisningsdage med ca. en måneds mellemrum og består af workshops, etablering af netværk og mulighed for faglig opsamling med spredning af erfaringer.

Inden uddannelsesstart har deltageren sammen med sin leder udvalgt en konkret udfordring eller problemstilling fra praksis, som afdelingen gerne vil løse gennem brugerinddragelse og innovation.

Uddannelsen afsluttes med en præsentation af resultater og erfaringer fra eget projekt.

Det forventes at deltageren i løbet af uddannelsen arbejder med sin egen problemstilling. Rehabiliteringsafdelingen satte derfor gang i en innovationsproces med brugerinddragelse.

Bag projektet står bl.a. fysioterapeut Dorthe Fritsen (63183194, Dofr1@ucl.dk, University College Lillebælt).

Effekt

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital, 2013

 

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt