Formålet med brugerrådet er at skabe en bedre og større dialog med brugerne af vores hospital.

Brugerrådet tager emner op, som patient- og pårørende repræsentanter drøfter på formøder eller medformanden indsamler. Desuden kan hospitalet bede brugerrådet drøfte og tage stilling til særlige områder, hvor man ønsker patientens stemme med.

Emnerne har været mange igennem årerne, og ofte viser diskussionerne, at patienter og pårørendes vinkel er anderledes, end de ansatte forestillede sig. De erfaringer bekræfter os i, at vi ikke fuldt ud kan sætte os i patientens sted og har brug for at have dem tæt på for at udvikle sundhedsvæsenet "på patientens præmisser".

Læs flere eksempler på, hvad brugerrådet har drøftet i referaterne: www.vest.rm.dk/patienter-og-parorende/brugerrad/brugerradets-moder/referater

Gode råd

Effekt

Kontaktperson

Charlotte Mouritsen
Kvalitetskonsulent
Kvalitet og Udvikling
Hospitalsenheden Vest
Tlf.: 20952301
Chamou@rm.dk
Kvalitetogudvikling@Vest.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Hospitalsenheden Vest, 2014-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt