Formålet med værktøjet er at give ansvar for egen målsætning i relation til det at leve med en sygdom tilbage til patienten.

Personalet blev introduceret for patientcoaching på 2 initielle temadage og 2 halve opfølgende temadage.

I afsnittet arbejder man i højere grad ud fra patientens ressourcer fremfor problemorienteret. Det betyder at man bidrager til at patientens får en bedre forståelse for egen situation og egne behov/ønsker og at man sammen med patienten sætter mål der retter mod det. Det er tanken at disse mål på sigt bliver tydelige for alle sundhedspersoner i både sengeafsnit og ambulatorie, så de hele tiden kan tilrettes og fastholde fokus. Vi håber på at den nye sundhedsplatform kan bidrage til denne tydelighed.

I afsnittet arbejdes der med ugentlig refleksion, og her anvendes også den coachende tilgang så personalet udforsker deres mulighed for at imødekomme afsnittets patienter.

Så både internt i personalegruppen og i patient-personalerelation bliver coaching anvendt.

Fra et ledelsesmæssigt perspektiv er der mange gode grunde til at anvende coaching i arbejdet med og omkring patienten. Særligt er der krav om hurtigt at identificere patienters ressourcer og motivation for at skabe resultater i forhold til tilbudte behandling, og her er coaching et rigtig godt redskab. I samarbejdet på tværs af hospitaler og sektioner er det væsentligt i forhold til effektivitet og formidling at kunne anvende coaching tilgang, fx i form af refleksion eller spørgeteknik, i dialog med samarbejdspartnere. Dette styrker egen formidling og udvikling og sikrer afsæt i patientens situation.

Når man arbejder med ugentlige refleksioner i personalegruppen, fastholder man tillidsfuldt grundlag der i klinikken kan understøtte åbenhed i samarbejde og inviterer til innovativ tænkning i relation til opgaveløftning. Dette er en nødvendighed i dagens kliniske praksis hvor der arbejdes i accelererede patientforløb og i korte indlæggelser/forløb.

Gode råd

Succes med livstilsændringer afhænger af patienten, men ændringerne skal initieres af personalet. Oplevet kvalitet hænger sammen med inddragelse og oplevelsen af magtfuldhed i forhold til egenindsats og sygdomserkendelse.

Der er brug for en klar implementeringsstrategi, som bør være forankret i nuværende organisering og kultur.

Siden vi op startede dette projekt er der sket en del udskiftning af personale, så der er behov for løbende uddannelse for at fastholde metoden i klinikken. I forhold til det refleksive forum er det nok at der i situationen er et tillidsfuldt fundament og at der ikke arbejdes med rationel 0-fejls systematik.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Anæstesi- og Operationsklinikken, Rigshospitalet

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt