Målet er at gøre det lettere for patienterne at bearbejde det traume det kan være at være indlagt på en intensivafdeling.

Sygeplejerskerne på intensivafsnittet skriver dagbog til meget syge patienter som er indlagt længe.

Dansk sygeplejeforskning har vist at det kan fremkalde posttraumatisk stress at vågne op efter dage eller uger i kunstigt koma, og dagbøgerne hjælper patienterne med at udfylde hullerne i hukommelsen.

Patienterne får tilbudt dagbogen når de to-tre måneder efter indlæggelsen sammen med deres pårørende inviteres til en samtale om deres forløb.

I dagbogen beskriver sygeplejerskerne dagligdagen omkring patienten: Hvordan søvnen har været, hvem der har været på besøg, og fotos viser den fremgang der har været under indlæggelsen.

Udover den personlige beretning til patienten indeholder dagbogen billeder og beskrivelser af afdelingen og det udstyr patienten har været koblet på.

Vi begyndte med dagbøgerne i 2011, og konceptet er løbende blevet evalueret og tilrettet. Vi lytter meget til hvad patienterne fortæller og efterspørger. Det sidste tiltag vi har lavet, er et projekt hvor formålet er at nedbringe støjen på afdelingen.

Kontaktperson

Anisette Høgenhaven
Afdelingssygeplejerske
Intensivt Afsnit
Regionshospitalet Randers
Anisho@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Intensivt Afsnit, Regionshospitalet Randers, 2011-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt