Ofte anvendes modeller i sundhedsfaglig kommunikationsuddannelse til at angive strukturer, faser og kommunikative teknikker i kommunikation. Flere modeller er udviklet med vægt på at træne, opøve og vurdere kommunikative færdigheder og redskaber hos studerende på sundhedsuddannelser og færdiguddannede sundhedsprofessionelle. Andre kritiserer disse modeller for i for høj grad at fokusere på enkeltstående færdigheder løsrevet fra kontekstuelle forhold, tidsmæssige forløb og den kompleksitet, som er involveret i den faktiske kommunikation mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. Her peges på andre helhedsorienterede og kreative elementer.

I England har UK Medical Council formuleret The Consensus Statement, som indeholder en model over centrale begreber i medicinsk kommunikationstræning. Modellen angiver et bredspektret perspektiv på læge-patient kommunikation og er modelleret som et ”hjul”, hvis forskellige, bevægelige cirkler på dynamisk vis angiver værdigrundlag og tematikker for den medicinske kommunikationstræning i Storbritannien.

Inspireret af UK Medical Council’s model, initierede vi udviklingen af en modificeret dansk model, som i sit sigte var mere fokuseret på lærings- og undervisningssituationer. Hermed opstod ideen om Det sundhedsprofessionelle kommunikationshjul.

Mål

Implementering

Kontaktperson

Jane Ege Møller
Adjunkt, Ph.D.
Center For Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health
Aarhus Universitet
Tlf: 2291 2977
Jane@Medu.Au.Dk

Hent materiale

Det sundhedsprofessionelle kommunikationshjul
– udviklingen af et digitalt læringsobjekt (pdf)

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

KBU-kurser i kommunikation, Region Midtjylland. 2015-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt