Formålet med e-læringskurset er at træne psykiatriens sundhedsfaglige personale i at anvende eftersamtaler.

E-læringskursus til personalet om hvordan de skal forholde sig når der har været anvendt tvang.

Læringsmålene for kurset er:

At kursisten efter endt kursus kan afholde en eftersamtale, herunder opnår kendskab til:

  • Hvad formålet er med eftersamtaler
  • Hvordan en eftersamtale gennemføres og hvilket indhold den kan have
  • Redskaber som kan understøtte eftersamtalen
  • Hvordan der følges op på eftersamtaler
  • Hvordan eftersamtaler dokumenteres

Læs instruksen eftersamtale ved tvang

Effekt

Pr. august 2021 har knap 1500 medarbejdere gennemført e-læringskurset.

Kontaktperson

Trine Christensen
Specialist
Region Midtjylland
Psykiatri og Social
Tlf: 2463 5186
Trine.christensen@ps.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Psykiatrien i Region Midtjylland, 2013-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt