Formålet med filmen er at sætte fokus på og ansvarliggøre patienter i relation til deres aftalte tid i ambulatoriet, samt de husker at melde afbud, hvis de er forhindret i at møde op til deres konsultation. Vi kan alle blive forhindret. Ved at melde afbud er der en bedre udnyttelse af tiderne i ambulatoriet.

En animationsfilm på 1½ minut – uden løftede pegefingre. Sådan vil Reumatologisk Afdeling gerne minde patienterne om at huske at melde afbud.

Afdelingen linker til filmen i indkaldelsesbreve, filmen ligger på afdelingens hjemmeside: www.auh.dk/om-auh/afdelinger/reumatologisk-afdeling/praktisk-info/meld-afbud/, er på afdelingens lukkede Facebook profil for patienter med tilknytning til afdelingen samt kører på en skærm i venteområdet for patienterne i afdelingen. Desuden er der lavet postkort, som ligger tilgængelig i afdelingen med oplysninger om, hvordan man melder afbud til sin tid (mailadresse, telefonnummer osv.).

Gode råd

Filmen kan ikke stå alene, derfor blev der iværksat andre tiltag for at minimere udeblivelserne.

Hvis patienten udebliver, ringer lægen til patienten i den afsatte tid til konsultationen. Hvis patienten ikke træffes på telefonen, sendes der et brev, hvor der gøres opmærksom på, at patienten er udeblevet til en tid i ambulatoriet. Det noteres desuden i journalen omkring udeblivelsen, som så tages op med patienten ved næste konsultation.

Der tales generelt med patienten om vigtigheden af at passe sin sygdom og møde op til aftalte konsultationer – alle medarbejdere (tværfagligt) gør en stor indsats her.

Desuden får patienten en SMS-påmindelse om den aftalte tid i ambulatoriet.

Effekt

Ja – tidligere var der nogle dage op til 10 % udeblivelser, og det var blandt andet årsagen til, filmen blev lavet, samt der blevet lavet en målrettet indsats med supplerende tiltag på problemet. Aktuelt er der en udeblivelse på cirka 2 %.

Kontaktperson

Iben Schou-Hansen
Oversygeplejerske
Reumatologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Tlf: 7846 4222
Iben.Schou.Hansen@Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, november 2016

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt