Projektet har haft fokus på de dilemmaer, som opstår for patienter i forbindelse med valg og fravalg for behandling af lungekræft.
Formålet med projektet var, at sikre en nemmere og bedre løbende drøftelse om valg – og handlemuligheder med patienten, de pårørende og det sundhedsfaglige team i forbindelse med behandlingen.

Målet var desuden at udvikle beslutningsstøtteredskaber og klare rammer, som skulle afdække og drøfte patientens behov og ønsker for det aktuelle behandlingsforløb. Derudover fik patienterne også mulighed for at udtrykke og planlægge, hvornår deres pårørende skulle deltage i samtaler, lægeaftaler eller andet i forløbet.  

I forhold til personalet var målet at sikre fælles etiske retningslinjer og kompetenceudvikling for, at sikre større ensartethed og systematik bl.a. ved ordinations - og evalueringssamtale.

I forbindelse med dette projekt er der blandt andet udarbejdet en folder til patienterne, se introduktionsmaterialet under Materiale.

Gode råd

Effekt

Materiale m.m.

Kontakt

For mere information om Gode beslutningsforløb kan følgende kontaktes:

Afdelingssygeplejerske Susanne Friis-Hasche
susanne.friis-hasche@regionh.dk

Overlæge Seppo Langer
seppo.langer@regionh.dk

Projektchef Katrina Pitt Winther:
Katrina.Pitt.Winther@regionh.dk

Se flere eksempler patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt