Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har startet gruppebaseret patientundervisning til brystkræftpatienter, der skal modtage standardiseret efterbehandling i form af kemoterapi og strålebehandling. Disse patienter er opereret raske, men skal modtage efterbehandling for at nedsætte deres risiko for tilbagefald. De skal således igennem et længere efterbehandlingsforløb, hvor de ikke er kræftramte, men vil være påvirkede af nogle bivirkninger.

Patienterne indkaldes på hold af ca. 6-8 patienter (gerne med pårørende), hvor de får vist et 1 times (strålebehandling) og 2 timers (kemoterapi) langt powerpoint-undervisningsmateriale. Det er sygeplejersker, der varetager selve undervisningen.

Der er mulighed for at stille spørgsmål, og patienterne kan således drage nytte af andre patienters spørgsmål. Der kommer ofte små diskussioner i gang, og patienterne lærer andre patienter at kende, samtidig med, at der opstår en hyggelig og afslappet stemning i undervisningslokalet og i venteværelset efter endt undervisning. Patienterne får efterfølgende individuelle lægesamtaler hvor man kan have fokus på den enkelte patients ønsker og behov, uden at skulle bruge tiden på standardinformationer.

Effekt

Vi har i en pilotundersøgelse i 2015 vist, at gruppebaseret patientundervisning generelt kunne højne patienternes vidensniveau og gøre dem mindre utrygge og urolige ved opstart af behandling. På baggrund af denne pilotundersøgelse blev gruppebaseret patientundervisning i foråret 2016 indført som standard informationsprocedure ved alle efterbehandlinger i form af strålebehandling og kemoterapi.

Som en yderligere fordel er lægens tidsforbrug pr. ny patient reduceret fra 60 min til 30 min. Sygeplejerskerne sidder ikke med ved lægesamtalerne, men kan udføre andre opgaver.

Kontaktperson

Hanne Melgaard Nielsen
Overlæge
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Tlf: 7846 2531
Onkologiskafdelingd@Auh.Rm.Dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, 2015-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt