Interkollegial læring skaber værdi for patienterne og handler om at skabe en udviklingskultur i en afdeling/på en arbejdsplads, som indebærer at hele personalet som en naturlig del af deres arbejde med NYSGERRIGHED og RESPEKT for hinanden udforsker hverdagens store som små kliniske handlinger og situationer.

Gevinsten ved at arbejde bevidst med denne tilgang er, at det gavner personalets FAGLIGHED – vi bliver dygtigere, fordi vi gennem spørgsmål og nysgerrighed for hinandens arbejde lærer af hinanden og får øjnene op for, at der findes andre måder at gøre tingene på. Det STYRKER RELATIONER, fordi vi gennem nysgerrighed skaber åbenhed og ægte interesse for hinanden. Interkollegial læring skaber en platform, hvor vi rent faktisk ser hinanden og ikke bare går blindt forbi hinanden kun med øje for det man selv laver. Det skaber LÆRING, fordi vi får belyst situationen/sagen og får mulighed for at gøre noget ved det, funderet i flere synspunkter/fagligheder. Og alt dette til sammen skaber FÆLLES UDVIKLING til gavn for patienterne og for patientsikkerheden.

Se illustration af interkollegial læring.

Måder at skyde arbejdet med interkollegial læring i gang på

Udarbejdelse af spilleregler

Frontløbergruppe

Ledelsen

Ingen modeller

Kært barn har mange navne

Måder at arbejde med interkollegial læring

Mikro-feedback

Iværksættelse af undervisning på tværs af afsnit

Fælles undervisning på tværs af afsnit

Sygeplejekonferencer med fokus på interkollegial læring

"Feedback-friday"

Stue 1 og 4 udvælges til "feedback/interkollegiale" stuer

Vendespil

Terningkast

Belønning

Åbne spørgsmål

Italesættelse

Gå i hinandens fodspor

Peer to peer

Gode råd

Kontaktperson

Rikke Mossin
udviklingssygeplejerske
Operation og Intensiv, Regionhospitalet Randers
Rimoge@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. 2017-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt