Formålet med forløbet er at skabe bedre samarbejde mellem forskellige faggrupper og patienter

IPLS (Interprofessionel  læring og samarbejde) har fokus på bedre samarbejde mellem faggrupper og patienten i sundhedsvæsenet.

Tankegangen bag IPLS er at faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten. På den måde skal der skabes et helstøbt tilbud til patienten. Det gøres allerede i dag, men IPLS vil give en anderledes tilgang til patientinvolvering og samarbejde, så det ikke glemmes i en travl hverdag, men bliver en del af det professionelle, faglige arbejde.

IPLS giver redskaber og metoder til et bevidst og systematisk arbejde med patientinvolvering og samarbejde. På den måde bliver det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde hevet ud af sin rolle som periferiydelse og trukket ind som en del af den nødvendige kerneydelse.

Interprofessionel læring og samarbejde kan være en grundlæggende tilgang, der kan samle og forbedre arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikkerhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring.

Kursusbeskrivelser og -tilmeldinger

Gode råd

Effekt

Hvor er tiltaget gennemført

Region Midtjylland og Hovedstaden

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt