Formålet med værktøjet er at gøre kommunikation ved sektorovergange mere effektiv og dermed øge patientsikkerheden.

ISBAR er en standardiseret måde at kommunikere på særligt ved sektorovergange. ISBAR kan bruges alle steder i sundhedsvæsenet, bl.a. ved vagtskifte, når en person retter forespørgsel til en anden, når ansvar overdrages til en anden person/et andet vagthold og fra en sektor til en anden fx ved overflytninger af patienter.

ISBAR er en forkortelse, der står for:

  • I - Identificer dig selv og patienten
  • S - Beskriv situationen
  • B - Beskriv baggrunden kort
  • A - giv din analyse af situationen
  • R - giv eller få et råd om problemet

Brug af ISBAR kan forbedre patientsikkerheden. ISBARen er lamineret i en lille A6 størrelse og ligger ved alle fastnettelefoner. Ligeledes har hver medarbejder et lamineret ark i lommen eller tasken. Når eksterne samarbejdspartnere (fx sygehus og praktiserende læger) skal kontaktes, hjælper ISBAR med til at systematisere samtalen for medarbejderne i ældreplejen. Oplevelsen er, at dette giver sikkerhed i kommunikationen.

Find ISBAR på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside.

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt