Formålet er, at patient og pårørende føler sig set, hørt og forstået, og at personalet kommunikerer med udgangspunkt i patientens perspektiv.           

Henvendelse med klager behandles fortsat efter de formelle retningslinjer. Men i udvalgte klagesager eller henvendelser om utilfredshed inviterer vi ”klageindehaveren”, som i vores tilfælde har været og som oftest vil være pårørende, til ”Klager der udvikler”. Mødet varer ca. 2 timer, hvor klageindehaveren er med de 1½ time. De øvrige deltagere er afsnittets ledelse (Afdelingssygeplejerske og Afsnitsansvarlige Overlæge), 10–12 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og evt. terapeuter.

Formen er strukturerede interviews med bevidning i en narrativ forståelsesramme. Jeg interviewer ledere, klageindehaver(e) og medarbejdere på skift, og hvor deltagerne skiftevist lytter og responderer på hinanden. Inden mødet har jeg holdt formøde med klageindehaver for at vedkommende kan blive tryg ved metoden.

Baggrund

Gode råd

Effekt

Kontaktperson

Birgit Daugård
Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 7842 6704
Birgit.Daugaard@Horsens.Rm.Dk

Hent materiale

Flyer om Klager der udvikler

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, 2013-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt