Ortopædkirurgi sætter yderligere fokus på samarbejdet med og inddragelsen af patienter og pårørende. En ny politik med konkrete initiativer skal værdisætte det gode samarbejde, lige fra patienten ankommer til sengeafsnittet.

Samarbejdssamtalen omhandler en række informationer, som overleveres mundtligt til patienten, samt nogle spørgsmål, som skal få patienten og de pårørende til at spille ind med egne forventninger og ønsker til indlæggelsen og til udskrivelsesforløbet.

Patienten og de pårørende som patienten har udpeget, får information om en række emner, som fx hvordan operationen er gået. Patient og pårørende bliver også inddraget ved hjælp af spørgsmålene:

  1. Hvad er vigtig for dig og din pårørende i forbindelse med indlæggelsen?
  2. Hvad er vigtig for dig og din pårørende i forbindelse med planlægningen af udskrivelsen?
  3. Er der noget vi mangler at tale om, som har betydning for jer?

Effekt

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens. September 2021

Kontakt

Berit Falkesgaard Nørgaard, afdelingssygeplejerske
Birgitte Bigom Nielsen, oversygeplejerske
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, RegionsHospitalet Horsens
7842 7275 og 7842 7155
bernoe@rm.dk og bnilse@rm.dk

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt