Formålet med møderne er at høste viden til at udvikle endnu bedre forløb.

Patienter og pårørende inviteres til et PPsP-møde (Patienter og Pårørende som Partnere) for at fortælle om deres oplevelse. Afdelingen udvælger og inviterer en udvalgt patientgruppe. Fx har Karkirurgisk Afdeling i Viborg bedt patienter og pårørende fortælle, hvordan et behandlingsforløb med planlagt operation for udposning på hovedpulsåren opleves.

Fra afdelingen deltager to interviewere og et tværfagligt reflekterende team, hvori afdelings- og afsnitsledelsen er repræsenteret.

PPsP mødet gennemføres som et semistruktureret fokusgruppeinterview.

Effekt

Kontaktperson

Christina Riis
Klinisk Sygeplejespecialist
Kirurgi
Regionhospitalet Viborg
Tlf: 7844 5031
Christina.Riis@midt.rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Kirurgi, Regionshospitalet Viborg

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt