Sammen om valg er et modelprojekt i samarbejde mellem Rigshospitalet, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital som er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Projektet skal hjælpe patienter med kræft i tyk-/endetarmen, som årligt rammer knap 5.000 i Danmark.

Projektet har haft til formål at udvikle og implementere løsninger til styrkelse af Fælles beslutningstagning med patienter igennem fem løsningsspor:  

  • Undersøge og implementere lokale understøttende løsninger – sammen med brugerne. 
  • Udarbejde, afprøve og implementere to beslutningshjælpere.
  • Bidrage med viden, kompetenceudvikling og læring. 
  • Opbygge viden om, hvad der hæmmer og fremmer implementering af Fælles beslutningstagning til understøttelse af implementering og forankring af de udviklede løsninger.
  • Forankre, evaluere, og lave forslag til kliniske retningslinjer.

Projektet har haft fokus på følgende to beslutningsanledninger:

  • Efter operation, hvor patienterne tilbydes forebyggende (adjuverende) kemoterapi med henblik på at mindske risiko for tilbagefald
  • Ved metastaserende kræft, hvor patienterne tilbydes kombinationsterapi eller enkeltstofterapi med henblik på at opnå livsforlængende og/eller palliation

Gode råd

Mere information

Kontakt

Se flere eksempler patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt