Formålet med samtalekonceptet er at give patienten mulighed for at få talt om det, der er svært ved at leve med en kronisk hudlidelse og således også øge patientens mulighed for mestring af sin situation.

Patienter bliver tilbudt samtaler om det, der gør det vanskeligt og måske tabubelagt at leve med en kronisk hudlidelse. Samtalerne er nu en integreret del af kronikerforløbene – hvis patienten vil.

Selv om man har haft sin sygdom i mange år, er det ikke en selvfølge at man åbent og med god effekt kan tale med sine nærmeste om det. Men personalet er neutrale og har en erfaring med lige præcis det der er vanskeligt for patienterne.

Samtalekonceptet i Dermatologisk Ambulatorium består af:

  • ark med tilbud om samtale inkl. mulige samtaleemner (pdf) - udleveres i starten af patientforløbet, når patienten er kommet i gang og har vænnet sig til ambulatoriet og behandlingen
  • stikord til samtale med patienten (pdf)
  • reference- og litteraturliste ift. patientsamtaler (pdf)

Andre er velkomne til at bruge konceptet.

Gode råd

Man skal som sundhedsfaglig øve sig på at være i den lyttende rolle hvor vi ikke skal give alle svarene, selv om vi på rygraden er problemløsende.

Effekt

Både LUP'en og interviews med patienter viser, at det at blive tilbudt samtaler er noget, der gør en forskel. Der er udelukkende positive tilbagemeldinger ved en telefoninterviewundersøgelse fra primo 2017.

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Dermatologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg, 2015-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt