Over 450 medarbejdere på Hammel Neurocenter har fået en fælles viden og et fælles sprog for, hvordan de bedst støtter voksne patienter med afasi.

Alle ansatte med patientkontakt på Hammel Neurocenter har fået opgraderet deres kompetencer, så de nu via en systematisk metode kan støtte samtaler med patienter med afasi. To logopæder fra neurocentret har i 2016-2017 undervist alle ansatte med patientkontakt i samtalestøtte for patienter med afasi. Alle nyansatte bliver fortsat undervist i SCA som fast del af introprogrammet.

De ansatte synliggør og understøtter den mundtlige kommunikation med gestik, mimik, billeder og genstande fra patienternes stue, som de bruger som samtalestøtte, når de kommunikerer med patienter med afasi.

Derudover har logopæderne lavet samtalekasser og samtalebøger, som i dag bliver brugt til alle patienter med afasi. Systematik og materialer støtter patienterne og er med til at gøre kommunikationen bredere, mere nuanceret og mere sikker.

Samtalebogen kan den sundhedsfaglige medarbejder bruge til at skrive nøgleord eller tegne i, så det bliver lettere for patienten at forstå eller udtrykke sig. Og samtalekasserne indeholder forskelligt materiale, der kan understøtte samtalen, så patienten lettere kan forstå og selv gøre sig forståelig. Eksempelvis indeholder samtalekassen en oversigtskalender, et Danmarkskort og en taltavle.

Når patienten forlader neurocentret, får vedkommende desuden alt støttemateriale og information om det med sig videre i forløbet.

Effekt

Vi oplever, at SCA-metoden er en forlængelse af viden, der er på Hammel Neurocenter i forvejen. Men nu ved de ansatte, hvad de skal stille op, når de skal kommunikere med patienter med afasi.

De ansatte på Hammel Neurocenter oplever en positiv respons fra de pårørende, som også bliver introduceret til metoden.

Kontaktperson

Lone Baun Madsen
Logopæd
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Tlf: 7841 9454
Lonmadse@rm.dk 

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, 2016-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt