Formålet er at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser, der er forårsaget af kommunikationsfejl og samtidigt styrke patientsikkerhedsmiljøet i afdelingerne.

Sikker Mundtlig Kommunikation-kurset (forkortet SMK) underviser sundhedspersonale i strategier og redskaber, der styrker teamledelse, kommunikation og samarbejde.

2300 medarbejdere fra Hvidovre Hospital med patientkontakt gennemgik i 2009 et kursus på 4 timer i ”Sikker mundtlig kommunikation”. Kurset er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og kursets indhold og elementer er hentet fra Crew Ressource Management (CRM), som er et koncept fra luftfartindustrien, der handler om at lære personalet metoder til at kommunikere klart og at blive mere bevidste om egne og andres roller i et teamsamarbejde. Luftfarten er i dag karakteriseret af en høj grad af sikkerhed, hvor forekomsten af utilsigtede hændelser er langt lavere end i sundhedsvæsenet. Derfor har SMK-undervisningskonceptet hentet inspiration fra CRM- metoderne.

Status 2015

Gode råd

Effekt

Kontaktperson

Jesper Friis-Hansen
Sygeplejerske
Udviklings- og Kvalitetsafdelingen
Amager og Hvidovre Hospital
Tlf: 3862 1635
Jesper.friis-hansen@regionh.dk

Hent materiale

Smk-Håndbogen.Pdf

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Amager og Hvidovre Hospitaler, 2009-

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt