Formålet med indsatsen er at forebygge eller håndtere konfliktfyldte situationer.

Styrket Borgerkontakt kombinerer den faglige indsigt og erfaring som ansatte har på hvert deres område, med den nyeste viden om hvad der virker når man vil forebygge eller håndtere konfliktfyldte situationer. Derfor betoner man:

  • Hurtig og direkte kontakt med borgeren
  • Anvendelse af grundlæggende mæglings-lignende teknikker
  • Fokus på at lytte og være undersøgende – sammen med borgeren
  • At være løsningsorienteret; på sagen og indholdet, og ikke mindst på processen
  • Fokus på andre elementer i klagen end det rent formelle

Læs om hjælpeværktøjet "trekanten" som er en del af konceptet.

Konceptet har sin egen hjemmeside: styrketborgerkontakt.dk.

Effekt

Læs rapport om de danske resultater af afprøvningen af konceptet, dvs. også for 2 kommuner.

Læs om personalets oplevelser af projekt "Styrket Borgerkontakt".

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, 2011-2012

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt