På Regionshospitalet Horsens har vi mulighed for at tilbyde udvalgte patienter telemedicin, hvis det skønnes gavnligt for den enkelte borger. Det er muligt for patientgrupper inden for flere medicinske specialer at hjemmemonitorere og gennemføre videokonferencer i stedet for fysisk fremmøde. Det giver muligheder for at inddrage patienten i eget behandlingsforløb og større fleksibilitet.

Udvalgte patienter med diabetes, hjerteinsufficiens og KOL har mulighed for at modtage telemedicinske konsultationer. Patienterne får sat måleudstyr op hjemme og både læge eller sygeplejerske og patient kan følge med i målingerne. Derudover kan patienten besvare spørgeskemaer via systemet, og der er mulighed for at lave videokonsultationen mellem læge og patient.

Følg-hjem-opkald er videoopkald sundhedsfaglige i mellem. Når en patient er kommet hjem fra hospitalet kan en hjemmesygeplejerske efter aftale ringe til lægen sammen med patienten i hjemmet og få en opfølgende samtale den efterfølgende dag.

KOL patienter kan også tilbydes teletræning, hvor en fysioterapeut har en virtuel fælles træning. Flere patienter kan deltage samtidig i træningen og kan på deres computer følge træningen live. Terapeuten kan under træningen se alle deltagere. Dermed er det ikke nødvendigt for patienten at stille op fysisk på hospitalet, men kan træne i eget hjem.

Ergoterapeuter bruger video til individuelle samtaler.

Den telemedicinsk videokonference skaber mulighed for mindre kørsel både for patient, men også for den sundhedsfaglige, der har besøg i borgers hjem. Videokonferencen kræver undervisning af sundhedsfaglige og vejledning af patienten i at være med til konferencen.

Fælles Servicecenter varetager logistik og support opgaven med op- og nedtagning af udstyr samt vejledning til patienter. Dermed en fælles funktion, som kan varetage denne opgave, så klinikere kan koncentrere sig om behandling  

Denne driftssituation af telemedicin udsprang af projektet 'Horsens på forkant med sundhed'. Projektets formål var at forbedre livskvaliteten for kronikere og samtidig give hver enkelt borger bedre indsigt i sin sygdom.

Tilbuddet var til udvalgte patientgrupper indenfor flere af de medicinske specialer, herunder kardiologien, endokrinologien og på KOL området, hvor det nu udbredes til flere patientgrupper samt flere aktiviteter.

Læs mere om hele projektet på sundhed.dk

Kontaktperson

Emilie Kragh Kristensen
Sundheds-it-koordinator
Sundheds-it
Regionshospitalet Horsens
Tlf: 7842 5040
Emlsoe@rm.dk

Hvor og hvornår er tiltaget gennemført

Regionshospitalet Horsens

Patientkommunikation.dk 

Mangler du inspiration til hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Bliv inspireret af hvad andre har afprøvet, og læs dig til hvad der virker.

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Tilgængelighedserklæring

Tilmeld dig nyhedsbrev - kommer  ca. 2 gange årligt